Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 08-07-2022

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο εργασίας για το διάστημα από 04 Ιουλίου 2022 έως και 08 Ιουλίου 2022

 

Κατά την εβδομάδα 4-8 Ιουλίου 2022 θα καταβληθούν στους δικαιούχους από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) συνολικά 59,3 εκατ. ευρώ σε 78.865 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

13,5 εκατ. ευρώ σε 34.161 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

12,3 εκατ. ευρώ σε 530 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

2,5 εκατ. ευρώ σε 9.166 δικαιούχους για επιστροφή κρατήσεων επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας και διαφορών ασθενείας

339.538 ευρώ σε 508 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

 

Σχετικά: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2022

 

  

 

2. Από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

9 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

21 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000 σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

 

 

Σχετικά: ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται τα επιδόματα και οι παροχές Ιουλίου 2022