Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, έως και 20-05-2022

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας για το διάστημα από 16 Μαΐου 2022 έως και 20 Μαΐου 2022

 

64,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 85.284 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 16-20 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα οι εξής καταβολές:

  • 17,5 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • 10,6 εκατ. ευρώ σε 35.534 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

 

Σχετικά: Συντάξεις Ιουνίου 2022. Οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

  

 

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 13 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 22 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

 

Σχετικά: ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επιδόματα παιδιού, ενοικίου, προνοιακά Μαΐου 2022