Όλες οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 16-09-2022

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο εργασίας για το διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2022

 

59,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 60. 865 περίπου δικαιούχους κατά την εβδομάδα 12-16 Σεπτεμβρίου 2022 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

– 15,6εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

– 754 ευρώ σε 215 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

 

Σχετικά: Πληρωμή συντάξεων Οκτωβρίου 2022

 

  

 

2. Από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

– 18 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

– 9 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

– 1,5 εκατ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

 

3. Από τον ΟΠΕΚΑ 

 

Σχετικά: ΟΠΕΚΑ. Πληρωμή επιδομάτων και παροχών Σεπτεμβρίου 2022