Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα από ΟΑΕΔ και e-ΕΦΚΑ

Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα από ΟΑΕΔ και e-ΕΦΚΑ

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την τρέχουσα εβδομάδα 

 

Ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 16-19 Μαρτίου 2021

Αναλυτικά:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 16-19 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

–  12,1  εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ
–  10,26 εκατ. ευρώ σε 17.608 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και κηδείας
–  105.000 ευρώ σε 112 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΞΥ
–  5.000 ευρώ σε 10 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

–  45 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 40.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
–  30 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
–  18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 45.000 περίπου δικαιούχους στο πλαίσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η καταβολή θα γίνει την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021
–  500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 950 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας