ΟΠΕΚΑ. Αύξηση επιδομάτων που συνδέονται με συντάξεις

Αυξάνονται από 1.1.2023 τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που συνδέονται με τις συντάξεις 

 

Με την αύξηση των συντάξεων από 1.1.2023, θα αυξηθούν και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που συνδέονται με τις συντάξεις

 

Συγκεκριμένα τα επιδόματα αυτά είναι τα εξής:

– Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα (καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ)

– Επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα

– Επίδομα απολύτου αναπηρίας παλαιών ασφαλισμένων

– Επίδομα απολύτου αναπηρίας νέων ασφαλισμένων

– Επίδομα απολύτου αναπηρίας πρώην ΟΓΑ

– Επίδομα νόσου και ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 συνταξιούχων του δημοσίου