ΟΠΕΚΑ. Έως 1000 ευρώ βοήθημα σε μητέρες για το έτος 2024

Χρηματικό βοήθημα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ από 1000 έως 700 ευρώ σε 5.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες που θα λάβουν βοήθημα 1.000 ευρώ και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά μητέρες με 3 ή 4 τέκνα με άγαμα και άνεργα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 18 έτος της ηλικίας τους, ή το 19 εφόσον συνεχίζουν στη μέση εκπαίδευση ή το 24 εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΚ), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Αναλυτικά:

Aριθμ. 31608 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2892/22.05.2024
Καθορισμός Προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ του έτους 2024

5. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2024 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

5. Τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες (μητέρες τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων) μητέρες της παρ. 5 του άρθρου 1 έχουν οι μητέρες που εμπίπτουν στις περ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Τα τέκνα που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παροχής της παρ. 5 του άρθρου 1 πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω

Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης

3. Η αίτηση συμμετοχής για:

γ) Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες υποβάλλεται στα ΚΕΠ, τα οποία αποστέλλουν στη συνέχεια στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζει η αιτούσα μητέρα ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, πρόκειται να επεκταθεί σε όλες τις αγρότισσες μητέρες το χρηματικό βοήθημα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Ειδικότερα:

Αγρότισσα με ένα παιδί θα λαμβάνει 300 ευρώ,

Αγρότισσα με δύο παιδιά θα λαμβάνει 500 ευρώ,

Παραμένουν ως έχουν τα ποσά για τις αγρότισσες με τρία παιδιά που σήμερα είναι 700 ευρώ και με τέσσερα και περισσότερα παιδιά που είναι 1.000 ευρώ

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης