ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2022 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά

https://tax-attestation.opekepe.gr/