Οργανικές θέσεις δικαστικών επιμελητών για το έτος 2019

Οργανικές θέσεις δικαστικών επιμελητών για το έτος 2019

Καθορίζεται, με απόφαση του υπουργού δικαιοσύνης, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Εφετείου της Χώρας
Αριθμ. 75856 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5869/31.12.2018
Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Εφετείου της Χώρας, ως εξής:

Εφετείο Αθηνών 735
Εφετείο Πειραιώς 150
Εφετείο Ευβοίας 45
Εφετείο Αιγαίου 25
Εφετείο Βορείου Αιγαίου 25
Εφετείο Δωδεκανήσου 40
Εφετείο Λαμίας 46
Εφετείο Θεσσαλονίκης 285
Εφετείο Λάρισας 120
Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 40
Εφετείο Θράκης 70
Εφετείο Ιωαννίνων 41
Εφετείο Κέρκυρας 30
Εφετείο Πατρών 120
Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 40
Εφετείο Ναυπλίου 77
Εφετείο Καλαμάτας 30
Εφετείο Κρήτης 30
Εφετείο Ανατολικής Κρήτης 60

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2019, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών