Όρια ηλικίας δημοσίων υπαλλήλων για πρόωρη συνταξιοδότηση

Όρια ηλικίας δημοσίων υπαλλήλων για πρόωρη συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη με συμπλήρωση εικοσιπενταετίας

 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να αποφασίσει για το αν δικαιούνται, ή όχι, οι δημόσιοι υπάλληλοι να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, σε ηλικία 55-58 ετών, με μειωμένη σύνταξη, εντός του τρέχοντος ή και τα επόμενα χρόνια, εφόσον είχαν συμπληρώσει εικοσιπενταετία κατά την περίοδο 2010-2012.

 

Το θέμα αφορά δημοσίους υπαλλήλους, καθόσον το τέλος του 2021 δεν ήταν ξεκάθαρο τι ισχύει από την 01/01/2022 με όσους είχαν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2021 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δεν είχαν όμως φτάσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας, τότε, ξεκαθάρισε ότι όσοι μέχρι 31/12/2021 είχαν συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται αλλά δεν είχαν συμπληρώσει την ηλικία, διατηρούν τα ισχύοντα ηλικιακά όρια ακόμη και αν τα συμπληρώνουν μετά την 01/01/2022.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε άλλη άποψη και υπέβαλε ερώτημα στο υπουργείο Εργασίας, για το αν η παραπάνω ανακοίνωση ισχύει και για τις μειωμένες συντάξεις.

  

Το υπουργείο Εργασίας, μετά από διχογνωμία των αρμόδιων υπηρεσιών, εκτίμησε πως η σχετική νομοθεσία δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη και γι’ αυτό τον λόγο απεύθυνε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Σύμφωνα με πληροφορίες το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι όριο ηλικίας δημοσίων υπαλλήλων για πρόωρη συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη με συμπλήρωση εικοσιπενταετίας, είναι τα 62 έτη.

Περαιτέρω το υπουργείο εργασίας ενημερώθηκε για τη γνωμοδότηση αυτή και ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση