Ορισμός δικηγόρων στις Επιτροπές Ενστάσεων σε ΟΤΑ Αττικής

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 5/7/2016

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής Δικηγόρων Αθηνών στις επιτροπές Ενστάσεων του ΕΚΧΑ ΑΕ για τους ΟΤΑ του Ν. Αττικής.

Με την αποστολή του 1/7/2016 εγγράφου του, το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση- ΕΚΧΑ, ζητεί από τον ΔΣΑ τον ορισμό 400 συνολικά Δικηγόρων Αθηνών ως προέδρων και μελών στις Επιτροπές Ενστάσεων των ΟΤΑ του Ν. Αττικής που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και στους οποίους έγινε ή επίκειται να γίνει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Συγκεκριμένα με το εν λόγω έγγραφό του το ΕΚΧΑ ΑΕ, ζητεί εντός 15 ημερών από την λήψη του, τον ορισμό 200 Δικηγόρων Αθηνών ως προέδρων(100 τακτικών με ισάριθμους αναπληρωτές τους) και άλλων 200 Δικηγόρων του ΔΣΑ ως μελών των ως άνω Επιτροπών Ενστάσεων(επίσης 100 τακτικών και 100 αναπληρωτών).

Οι Δικηγόροι για να επιλεγούν ως πρόεδροι πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία ενώ για τα μέλη απαιτείται τουλάχιστον τριετής εμπειρία.

Οι δικηγόροι, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΚΧΑ ΑΕ, θα διορισθούν πρόεδροι των Επιτροπών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ορισθούν πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες ή υποθηκοφύλακες, που προηγούνται κατά σειρά.

Αναλυτικά το έγγραφο του ΕΚΧΑ ΑΕ με τους όρους συμμετοχής και τη νομική βάση λειτουργίας των Επιτροπών Ενστάσεων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (dsa.gr)

Κατόπιν τούτων, ο ΔΣΑ ανακοινώνει ότι όσοι Δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ενστάσεων, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους και δήλωση ενδιαφέροντος στην ειδική πλατφόρμα στο portal.olomeleia.gr μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2016

Την επομένη ημέρα, 13 Ιουλίου 2016 θα διενεργηθεί κλήρωση και ο σχετικός κατάλογος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ και θα αποσταλεί στο ΕΚΧΑ ΑΕ.