Ορισμός του οικισμού Μπόχαλης, του Δήμου Ζακύνθου ως ιστορικής έδρας αυτού

Αριθμ. 28106 – ΦΕΚ B 3022 – 21.09.2016

Ορισμός του οικισμού Μπόχαλης, του Δήμου Ζακύνθου ως ιστορικής έδρας αυτού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον οικισμό Μπόχαλη της Δημοτικής Κοινότητας Μπόχαλης, του Δήμου Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου, ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως