Παιδικές κατασκηνώσεις 2019 ασφαλισμένων και συνταξιούχων πρώην ΟΑΕΕ

Παιδικές κατασκηνώσεις 2019 ασφαλισμένων και συνταξιούχων πρώην ΟΑΕΕ

Φιλοξενία σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 3000 παιδιά δικαιούχων του πρώην ΟΑΕΕ
H Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα εγκρίθηκε η φιλοξενία σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 3.000 παιδιά δικαιούχων υπαλλήλων των πρώην ΟΑΕΕ, συνταξιούχων υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΕ , ασφαλισμένων και συνταξιούχων αυτού.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής

2. (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ( να μην υπάρχουν οφειλές στον Οργανισμό ή να είναι σε ενεργή ρύθμιση)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά γεννηθέντα 2003 – 2013.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από 10/6/2019 – 14/6/2019 ώρα 12:00 μ.μ.

Για την 2η και 3η κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν 17/6/2019- και 28/6/2019

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας αλλά για κάποιο λόγο το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι ενημερωμένο ή τα στοιχεία του είναι ελλιπή και δεν του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης θα μπορεί να προσέλθει από 10/6/2019 – 14/6/2019 στο πλησιέστερο στην κατοικία του Περιφερειακό Τμήμα πρώην ΟΑΕΕ προκειμένου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να τον εντάξει στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι ασφαλισμένοι θα συνδέονται με κωδικούς taxisnet στο

https://services.oaee.gr/camps2019/login.php

Συνοπτικά οι διαθέσιμες σελίδες της εφαρμογής είναι:

Υποβολή αίτησης από πολίτες

https://services.oaee.gr/camps2019/login.php

Σε αυτόν τον σύνδεσμο εμφανίζονται οι διαθέσιμες θέσεις.

https://services.oaee.gr/camps2019/camps.php