Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2018. Τα οριστικά αποτελέσματα

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2018. Τα οριστικά αποτελέσματα

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων.Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 – 2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5180 / 14.6.2018)

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων

Συμπληρώστε, υποχρεωτικά, στα παρακάτω πεδία, τον ΑΦΜ σας και τον κωδικό πιστοποίησης σας, για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα:

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/results_2018/goneis_ori_select.php

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ NOMO / ΔΗΜΟ

Επιλέξτε Νομό ή Δήμο
για να δείτε τους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες δικαιούχων/μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher). Οι δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης (voucher) εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας ανά Δήμο

Επιλογή Νομού/Δήμου :

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2018_goneis_oristika

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων, οι ωφελούμενες/οι της
δράσης πρέπει :

1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher)για κάθε παιδί(μια για κάθε παιδί)από την
ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ),

2. Να απευθυνθούν, μέχρι και την 3-9-2018, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους,

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν μέσω του ειδικής εφαρμογής ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού τους, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμούν.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα / Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher).

3. Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του

5. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή από 3.9 έως 6-9-2017 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης).

Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική
εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα
ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (Voucher)ΑΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα Τηλ. 2131320600 ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
2310-544714, 2310-544731
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222 Λάρισα

Τηλ. 2410579220, 2410579221, 2410579620

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τα οριστικά αποτελέσματα της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕΠ, ΠΕΠ-ΑΜΕΑ) θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΑΑ τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και τα οριστικά αποτελέσματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΠ, ΠΕΠ-ΑΜΕΑ) θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΑΑ την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018