Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Εκπαίδευσης

panepistimio_elearning
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει αυτή τη περίοδο, τρία εξειδικευμένα Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα αφορούν:

  • Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
  • 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.