ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πρόσληψη πτυχιούχων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες