Παραγωγή μπύρας από εστιατόρια, μπαρ για επιτόπια κατανάλωση

Παραγωγή μπύρας από εστιατόρια, μπαρ για επιτόπια κατανάλωση

Αριθμ. 30/003/000/3621 – ΦΕΚ B 2231 – 16.10.2015
Τροποποίηση της ΑΥΟ υπ’ αριθμ. Φ.318/216/2002 Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων

Αριθμ. Φ. 318/216 – ΦΕΚ B 544 – 02.05.2002
Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων