Παραμένουν αμετάβλητα τα επιτόκια στις ρυθμίσεις οφειλών

Με διάταξη του νόμου 5111/2024 παραμένουν αμετάβλητα τα επιτόκια στις ρυθμίσεις οφειλών

 

Η σχετική διάταξη ορίζει τα εξής:

Νόμος 5111/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 76/24.05.2024
Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 40
Περιορισμός τόκου ρυθμιζόμενων οφειλών – Προσθήκη περ. 3Α στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

Στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) προστίθεται περ. 3Α ως εξής:

«3Α. Από την 1η Απριλίου 2024 έως την 31η Μαρτίου 2025, ο τόκος των υποπερ. α), β) και γ) της περ. 3, όπως είχε διαμορφωθεί την 31η Μαρτίου 2024, παραμένει αμετάβλητος

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης