Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής για τα αυθαίρετα

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής για τα αυθαίρετα

Νέα παράταση της προθεσμίας υπαγωγής για τα αυθαίρετα κατά έξι μήνεςΠρος διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, θα δοθεί παράταση κατά έξι μήνες της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018, για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013.

Η παράταση θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.
Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.