Παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

Με τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο, δίνεται παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014, εφόσον εκκρεμεί ιατρική κρίση στις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

ΝΟΜΟΣ 4224/2013 – ΦΕΚ Α 288 – 31.12.2013  Άρθρο 16
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α 88) παρατείνεται από τη λήξη της, στις 31.10.2013, μέχρι τις 28.02.2014.