Παράταση υποβολής αιτήσεων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2020-2021

Παράταση υποβολής αιτήσεων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2020-2021

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-2021

ΟΑΕΔ

Αθήνα, 11.9.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 για τις αιτήσεις στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ. Εκπαίδευση σε 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-21, σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων.

 

  

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αρκεί:

  • να είναι 16-23 χρονών
  • να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Α’ τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου

Θα χρειαστούν:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ
  • μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • τον τίτλο σπουδών (Αποδεικτικό Α’ Λυκείου)
  • την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό
  • δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων

Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Για τους ανήλικους, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας ή ο κηδεμόνας

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Επίσης, πολλοί μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης.

Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 32 ειδικότητες.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ :

– Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση.

– Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

– Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

– Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

– Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

– Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες.

Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%.

Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:

– Αισθητικής Τέχνης
– Αργυροχρυσοχοΐας
– Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
– Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
– Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
– Βοηθών Φαρμακείου
– Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
– Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων
– Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
– Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
– Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής
– Κομμωτικής Τέχνης
– Μαγειρικής Τέχνης
– Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
– Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
– Ξυλουργών – Επιπλοποιών
– Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
– Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
– Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
– Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
– Τεχνιτών Αμαξωμάτων
– Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
– Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
– Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
– Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
– Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
– Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
– Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
– Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
– Υφάσματος – Ένδυσης
– Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
– Ωρολογοποιίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. oaed. gr