Ποιους προστατεύει ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ποιους προστατεύει ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο νόμος προστατεύει τα υπερχρεωμένα πρόσωπα, δηλαδή εκείνους που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τουςΗ προστασία τους έγκειται στη δυνατότητα που τους παρέχει να ρυθμίσουν με καλύτερο τρόπο το χρόνο εξόφλησης των χρεών τους, δηλαδή το χρόνο καταβολής και το ύψος των δόσεων.

Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον καταβάλλουν κάποια ποσά για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. 

Τα ποσά καθορίζονται από το δικαστήριο με βάση την περιουσιακή κατάσταση και το ύψος των εισοδημάτων των υπερχρεωμένων.

Ο νόμος εξασφαλίζει, ότι ο υπερχρεωμένος θα καταβάλλει τόσα χρήματα, ώστε να του απομένει εισόδημα για μια αξιοπρεπή διαβίωση αυτού και της οικογενείας του.

ΕιδικότεραΟ σχετικός νόμος:  3869/2010 ΦΕΚ Α 130 όπως ισχύει κωδικοποιημένος

Ο νόμος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες – διαδικασίες

αΤην ενότητα των γενικών πληροφοριών για το εύρος εφαρμογής, δηλαδή για το ποια πρόσωπα και ποια χρέη καταλαμβάνει ο νόμος.

β) Την διαδικασία για την προσπάθεια εξώδικου (πριν το δικαστήριο) συμβιβασμού μεταξύ οφειλέτη και δανειστών του.

γ) Την διαδικασία εκδίκασης της αίτησης προς το δικαστήριο για την ρύθμιση.

δ) Την διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ οφειλέτη και δανειστών ενώπιον του δικαστηρίου (δικαστικός συμβιβασμός) αφού έχει κατατεθεί η αίτηση.

ε) Την ενότητα των πληροφοριών σχετικά με την τύχη της περιουσίας του οφειλέτη (κινητής και ακίνητης) κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας

στ) Την ενότητα των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οφειλέτη κατά την διάρκεια που ισχύει η ρύθμιση

ζ) Την ενότητα των πληροφοριών σχετικά με την δημοσιοποίηση των δεδομένων της ρύθμισης και τον χρόνο τήρησης  τους στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ