Πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αριθμ. Δ21/οικ.38709/2945 – ΦΕΚ B 3101 – 18.11.2014

Ειδική πιστοποίηση 6 ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ειδική πιστοποίηση των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» με έδρα την Αθήνα
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ − ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με έδρα το Ρέθυμνο.
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδική πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
1. «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» με έδρα τη Σάμο.

Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΑ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με έδρα την Αθήνα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.