Πληρωμή επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ και μερισμάτων ΜΤΣ Ιανουαρίου 2018

Πληρωμή επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ και μερισμάτων ΜΤΣ Ιανουαρίου 2018

Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) Ιανουαρίου 2018 – Πληρωμή στις 28 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2018 στις 28 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη

Αριθμ. Φ.21250/54269/2059 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4373/13.12.2017

Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης ( Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) την 28η Δεκεμβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.– – –

Μέρισμα Ιανουαρίου 2018 του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) η καταβολή του μερίσματος Ιανουαρίου 2018 θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) ΕΤΟΥΣ 2018
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους δικαιούχους μερίσματος, ότι η καταβολή του μερίσματος για το έτος 2018, θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 Ιαν.2018 (ημέρα Τετάρτη, καταβολή μηνός Ιανουαρίου)
                        30 Ιαν.2018 (ημέρα Τρίτη, καταβολή μηνός Φεβρουαρίου)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 27 Φεβ. 2018 (ημέρα Τρίτη, καταβολή μηνός Μαρτίου)
ΜΑΡΤΙΟΣ 29 Μαρ. 2018 (ημέρα Πέμπτη. καταβολή μηνός Απριλίου)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 27 Απρ. 2018 (ημέρα Παρασκευή, καταβολή μηνός Μαϊου)
ΜΑΙΟΣ 30 Μαϊ. 2018 (ημέρα Τετάρτη, καταβολή μηνός Ιουνίου)
ΙΟΥΝΙΟΣ 28 Ιουν. 2018 (ημέρα Πέμπτη, καταβολή μηνός Ιουλίου)
ΙΟΥΛΙΟΣ 30 Ιουλ. 2018 (ημέρα Δευτέρα, καταβολή μηνός Αυγούστου)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 30 Αυγ. 2018 (ημέρα Πέμπτη, καταβολή μηνός Σεπτεμβρίου)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 27 Σεπ. 2018 (ημέρα Πέμπτη, καταβολή μηνός Οκτωβρίου)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 30 Οκτ. 2018 (ημέρα Τρίτη, καταβολή μηνός Νοεμβρίου)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29 Νοε. 2018 (ημέρα Πέμπτη, καταβολή μηνός Δεκεμβρίου)

Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ και Επικουρικές