Πληρωμή των ΚΤΕΛ για τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο πολυτέκνων 2014

Αριθμ. Δ22/οικ.45626/1830 – ΦΕΚ B 3367 – 16.12.2014

Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής σε κάθε ΚΤΕΛ που ανήκει στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους 2014.