Πληρώνονται οι συντάξεις ΙΚΑ Ιουνίου 2020. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Πληρώνονται οι συντάξεις ΙΚΑ Ιουνίου 2020. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ΙΚΑ Ιουνίου 2020 με βάση τον ΑΜΚΑ

Ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων ΙΚΑ Ιουνίου 2020 με βάση το τελευταίο ψηφίο ΑΜΚΑ και συγκεκριμένα:

  

Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020  την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 (Συνταξιούχοι ΙΚΑ που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9)

 

Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020  την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 (Συνταξιούχοι ΙΚΑ που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8)

 

Συντάξεις Ιουνίου 2020. Όλες οι νέες ημερομηνίες πληρωμής

 

Οι ημερομηνίες πληρωμής όλων των συντάξεων ΙΚΑ, δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ

 

Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Ποιες ώρες εμφανίζονται τα ποσά των συντάξεων στα ΑΤΜ των τραπεζών

 

Ενημερωτικό σύνταξης 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης συνταξιούχων