Πλοία. Απεργία ναυτεργατών στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2023

Πανελλαδική 48ωρη προειδοποιητική απεργία στα πλοία όλων των κατηγοριών, από 06:01 της 8 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, μέχρι και τις 06:00 της 10 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, αποφάσισε ομόφωνα, με μυστική ψηφοφορία, κατά τη συνεδρίασή της (24.1.2023) η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ)

Σύμφωνα με την ΠΝΟ, «η καταπολέμηση της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας είναι επίσης θέμα άμεσης προτεραιότητας και το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) πρέπει να ανταποκριθεί επιτέλους στον ρόλο για τον οποίο και ιδρύθηκε, καλύπτοντας όλα τα προβλήματα που συνδέονται με την πρόσληψη, ναυτολόγηση, απασχόληση και απόλυση των ναυτικών μας. Η καθιέρωση πάγιου συστήματος ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των ανέργων ναυτικών επιβάλει την άμεση αύξηση του προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας των ναυτικών σε 650€ για τους άγαμους και 850€ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 150€ για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές τους ανάγκες με ταυτόχρονη εξασφάλιση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους»

 

Είχαν προηγηθεί με κοινή ανακοίνωση τους τα ναυτεργατικά σωματεία Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων», Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Ε.Ν. με την οποία ανέφεραν ότι θα πραγματοποιηθεί 48ωρη Προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2023 με κύριο αίτημα την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις