Πως μπορούμε να ελέγξουμε ταμειακή μηχανή αν είναι νόμιμη

Πως μπορούμε να ελέγξουμε ταμειακή μηχανή αν είναι νόμιμη

Λέγοντας ΦΗΜ εννοούμε τόσο τις (γνωστές σε όλους μας) ταμειακές μηχανές, όσο και τις ΕΑΦΔΣΣ που είναι μηχανισμοί αυθεντικοποίησης τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής.Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.
Τμήμα Δ ́- Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΦΗΜ
Διευκρίνιση: Λέγοντας ΦΗΜ εννοούμε τόσο τις (γνωστές σε όλους μας) ταμειακές μηχανές, όσο και τις ΕΑΦΔΣΣ που είναι μηχανισμοί αυθεντικοποίησης τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής.

Στο περιβάλλον του διαδικτύου και μέσω ενός web browser (ακόμα κι από κινητό) πληκτρολογούμε:
www.publicrevenue.gr/tameiakes/ (ισχύει βεβαίως και η προηγούμενη διεύθυνση: www1.gsis.gr/tameiakes/)