Πως θα γίνει ο αγιασμός για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο αγιασμός για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνει την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων την 12 Σεπτεμβρίου 2022

Επειδή στην κοινή υπουργική απόφαση για την λειτουργία όλων των σχολείων και φροντιστηρίων κατά το σχολικό έτος 2022-2023 δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα, το πως θα γίνει ο αγιασμός (ώρα και χώρος του σχολείου) αποφασίζεται από τον Διευθυντή του κάθε σχολείου

Ως εκ τούτου οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν με τους Διευθυντές για να πληροφορηθούν το πρόγραμμα του κάθε σχολείου