Πως θα λειτουργήσουν οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί

Οδηγίες για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σχετικά με τον κορονοϊό COVID-19

Σκοπός των παρακάτω οδηγιών του υπουργείου εργασίας είναι η ενημέρωση των παιδαγωγών, καθώς και του λοιπού προσωπικού των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της χώρας (και μέσω αυτών και των μαθητών και των οικογενειών τους) σχετικά με τη λειτουργία των σταθμών κατά την τρέχουσα περίοδο, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού υπόπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά, την ασφαλή λειτουργία των σταθμών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 που επικρατούν στην κοινότητα.