Δωρεάν κατοικίες σε δικαιούχους ΚΕΑ. Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Πρόγραμμα «Κάλυψη» για δωρεάν διάθεση κατοικιών σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ)

 

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022, θεσπίζεται το πρόγραμμα «Κάλυψη» για δωρεάν διάθεση κατοικιών σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) 

 

Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Αφορά στη μίσθωση από το Δημόσιο ιδιωτικών κατοικιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη στέγαση μεταναστών, και την διάθεσή τους σε ευάλωτους νέους και νέα ζευγάρια.

Σύμφωνα με το νόμο 5006/2022:

– Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τα εκμισθώνουν για τρία έτη σε άτομα ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ)

Η καταβολή του μισθώματος γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας οποία καλύπτει επίσης τις δαπάνες για επισκευές των ακινήτων πριν την εκμίσθωσή τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλυψη».

Στόχος είναι η αξιοποίηση σε πρώτη φάση τουλάχιστον 1.000 ακινήτων, στα οποία θα στεγαστούν 2.500 ωφελούμενοι 25-39 ετών, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ)

 

  

 

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Άρθρο 8
Πρόγραμμα «Κάλυψη»

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη», με το οποίο αξιοποιούνται ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451), μετά από τη λήξη των συμβάσεων μίσθωσης που είχαν συναφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών για τη στέγαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

2. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β΄ 3359).

3. Το πρόγραμμα καλύπτει τη δαπάνη μίσθωσης της κατοικίας για τρία (3) έτη. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό μίσθωσης με το οποίο η κατοικία είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021», αναπροσαρμοζόμενο κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2022. Το πρόγραμμα καλύπτει, επίσης, δαπάνες για επισκευές των φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και με τη λήξη αυτής.

4. Η δαπάνη χρηματοδότησης του Προγράμματος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

5. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Δικαιούχοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση είναι οι φορείς που συμμετείχαν στα προγράμματα «ESTIA II» και «ESTIA 2021»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης