Εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων 2019-2020

Εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων 2019-2020

Τον μήνα Μάιο 2019 υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και οι δήμοι αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις σχετικές ανακοινώσειςΟι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξη των παιδιών τους σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2019-2020

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών:

  • Αίτηση εισαγωγής συμπληρωμένη από τους γονείς του παιδιού.
  • Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
  • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων .
  • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης
  • Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

Β. Άλλα δικαιολογητικά:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (2019) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (Ε1-2019) που αφορά εισοδήματα του 2018
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας.
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ η οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κατοικία στο Δήμο

Περαιτέρω μπορεί κάποιος δήμος να ζητήσει και επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών και ως εκ τούτου συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση της ανακοίνωσης του κάθε δήμου

Σχετικά:

Οι δήμοι υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία από 4 ετών

Οι δήμοι στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων 2019