Πως θα λειτουργήσουν οι προνοιακές δομές ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ

Πως θα λειτουργήσουν οι προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ

 

Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

 

Εγκύκλιος