Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται στα μεταφορικά μέσα (ΙΧ, ταξί, συγκοινωνίες, ΚΤΕΛ, πλοία)

Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται στα μεταφορικά μέσα (ΙΧ, ταξί, συγκοινωνίες, ΚΤΕΛ, πλοία)

σύμφωνα  με την ΚΥΑ (ΦΕΚ) που ισχύει

 

Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται Η μέγιστη πληρότητα για την λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς

 

Ανώτατες τιμές χρέωσης για τα τεστ κορονοϊού PCR και rapid test