Πότε κλείνουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για καλοκαίρι

Πότε κλείνουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία για το καλοκαίρι (θερινές διακοπές) 2022

 

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 109/01.08.2017
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

Άρθρο 2
Σχολικό έτος και διδακτικό έτος

1Σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους.

 

  

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Όταν η 11 Σεπτεμβρίου ή η 15 Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

 

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη τα μαθήματα των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων για τις καλοκαιρινές διακοπές λήγουν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022