Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές των 800 ευρώ στους εργαζόμενους

Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές των 800 ευρώ στους εργαζόμενους

Οι τελευταίες καταβολές της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ στους μισθωτούς που αφορά το διάστημα έως τα τέλη Απριλίου 2020

Συγκεκριμένα θα γίνουν τρεις ακόμα πληρωμές διαδοχικά έως και 19 Μαΐου 2020

Για τους εργαζομένους, οι συμβάσεις των οποίων τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, θα γίνει μία ακόμα πληρωμή 14-15 Μαΐου 2020.

Προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να έχουν υποβάλλει  σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μεταξύ 8 – 12 Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων

https://supportemployees.yeka.gr/

και οι εργοδότες τους στο σύστημα Εργάνη στο διάστημα 7 – 10 Μαΐου 2020
Οι επιχειρήσεις, επίσης, μπορούν να προβούν σε νέες / συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Άλλη πληρωμή των 800 ευρώ θα γίνει 13 – 14 Μαΐου 2020 αφορά εργαζομένους σε ειδικές κατηγορίες (πχ ηθοποιούς, χορευτές κλπ)

Στις ειδικές αυτές κατηγορίες, θα πραγματοποιηθεί άλλη μια πληρωμή στις 18-19 Μαΐου 2020

Προϋπόθεση για τις δύο παραπάνω καταβολές στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, είναι οι δικαιούχοι να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση από 11-17 Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων supportemployees