Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ έτους 2014

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. έτους 2014, που θα επιτύχουν και στις Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες, καλούνται να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις, που θα πραγματοποιηθούν στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), στη Βάρη, τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

06-10-2014

Δευτέρα

09:00

Ελληνικά – Έκθεση Ιδεών
07-10-2014

Τρίτη

09:00

Διοικητικό Δίκαιο

08-10-2014

Τετάρτη

09:00

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (Ιδιωτικό – Δημόσιο)

09-10-2014

Πέμπτη

09:00

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Α.Ε.Ι.

Ποινικό Δίκαιο

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α.Ε.Ι.

Ανώτερα Μαθηματικά

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.

Ναυτική Τέχνη

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων

10-10-2014

Παρασκευή

09:00

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Α.Ε.Ι.

Βασικές Αρχές Οικονομίας

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α.Ε.Ι.

Φυσική

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.

Ναυτιλία

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο πριν την ώρα έναρξης των εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν πρόγραμμα, έχοντας μαζί τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την Αστυνομική τους Ταυτότητα, το Δελτίο Συμμετοχής τους, καθώς και μπλε στυλό.