Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

Αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 – ΦΕΚ B 3483 – 24.12.2014

Διαδικασία χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ