Προκήρυξη 98 θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση

Προκήρυξη ενενήντα οκτώ (98) θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)