Προσλήψεις πτυχιούχων στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Προσλήψεις πτυχιούχων στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Δ.Σ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.Οι τρόποι υποβολής είναι είτε η δια ζώσης κατάθεση φακέλου στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (εργάσιμες ημέρες και ώρες), που βρίσκεται στο κτήριο της ΕΛΣ στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν, όροφος 5Α, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, είτε η αποστολή σε συστημένο φάκελο, ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΕΛΣ και στην αποκλειστική προθεσμία που αναφέρεται παρακάτω.

Ο φάκελος πρέπει να είναι σφραγισμένος και να αναγράφει τα εξής στοιχεία:

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, ΤΚ 17674, Αθήνα (όροφος 5Α ) Πράξη «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22-02-2018 και ώρα 14:00.

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος