Καλλιτεχνικά σχολεία. Πρόσληψη προσωπικού. Κριτήρια επιλογής

Αριθ. 134823/Γ7 – ΦΕΚ Β 2351 – 02.09.2014
Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου ? Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και ειδικότερα:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
• Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου].

β) Κατεύθυνση Χορού
• Ειδικός Κλασικού Χορού.
• Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»

Με Υπουργική Απόφαση για κάθε σχολικό έτος εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ως εξής:

Το ΦΕΚ Β 2351 με τις λεπτομέρειες της ΥΑ