ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/17-07-1980)
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες