Πρόσκληση ΝΣΚ για διορισμό δικηγόρων του Δημοσίου σε έδρες Πρωτοδικείων

Πρόσκληση ΝΣΚ για διορισμό δικηγόρων του Δημοσίου σε έδρες Πρωτοδικείων

 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καλεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας ορισμού δικηγόρων του Δημοσίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Ξάνθης, Γιαννιτσών, Δράμας και Κεφαλλονιάς, τα ενδιαφερόμενα μέλη των ομώνυμων Δικηγορικών Συλλόγων, όπως ανταποκριθούν στις επισυναπτόμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ