Προσλήψεις για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οριστικός πίνακας προσληπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας, κατόπιν ελέγχου του ΑΣΕΠ, προσληπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Γραφείο Υποστήριξης helpdesk Ισότητας).

 

Οριστικός πίνακας προσληπτέων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων