Προσλήψεις στον Δήμο Αιγιαλείας – 10 θέσεις εργασίας

Ο δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 οδηγών και 8 εργατών για 2 μήνες με σύμβαση ΙΔΟΧ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας ( Κλεομ. Οικονόμου 11, β΄όροφος , υπεύθυνη κ. Μαρία Σαλαμούρα ) από 25/07/2017 έως τις 28/07/2017.