Προσλήψεις στον Δήμο Αβδήρων – 8 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας έτους 2017 στο Δήμο μας, για την πυροπροστασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις υποβάλλονται από 06-07-2017 έως και τις 10-07-2017, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων.

Το κείμενο της προκήρυξης