Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στον δήμο Ιλίου

Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στον δήμο Ιλίου

Πρόσληψη, είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως και οκτώ (8) μήνες με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-19.Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου (Διεύθυνση: Κάλχου 48-50) για δέκα (10) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (τηλ. επικοινωνίας: 210-2691502).

Συντάσσεται πρακτικό προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης πρόσληψης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων η οποία αρχίζει Τετάρτη, 24 – 10 – 2018 και λήγει Παρασκευή, 02 – 11 – 2018 .

Η προκήρυξη