Πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Εγκριτική απόφαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

  

Έγκριση πρόσληψης 1.500 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 6 μηνών, για την Αντιπυρική περίοδο 2019

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο Υπουργός Οικονομικών υπέγραψαν την εγκριτική απόφαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων πεντακοσίων (1.500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης , με σχέση ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την Αντιπυρική περίοδο 2019, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.