Προκήρυξη για κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα ιδιωτών νομικών

Αριθμ. 2421.6-6/69361/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 36/13.10.2023
Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Νομικού έτους 2023, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) δέκα (10) Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Νομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.

 

Όσοι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, υποβάλλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 6.11.2023, ημέρα Δευτέρα, έως και 27.11.2023, ημέρα Δευτέρα, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού)

Η Αίτηση, η οποία θα πρέπει να έχει θεωρηθεί αρμοδίως για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

 

Αναλυτικά η προκήρυξη (ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 36/13.10.2023)

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης