Πρόσληψη δικηγόρων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ 9-2017

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 

Πρόσληψη Δικηγόρων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Δήμο Θεσσαλονίκης

για υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσσαλονίκης με Παράρτημα ΚΕΜ

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης από 16-10-2017 έως 20-10-2017

Δείτε την προκήρυξη όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις τα προσόντα και η αμοιβή των δικηγόρων