Πρόσληψη δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ΡΑΛ

Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης